mandag den 29. september 2014

Børn og borgerforeninger udvikler lokalsamfundet sammen

Fire skoler og borgerforeninger får 226.000 kroner af Kulturstyrelsen til det fælles projekt Børn på Kanten. Målet er at børnene skal arbejde innovativt for at finde nye ideer til udvikling af landsbyerne.

I Sinding-ørre er vi så heldige, at vi er med i et projekt kaldet "Børn på kanten", hvor vores 5. -. 6. klasse sammen med klasserne fra Kølkær, Haderup og Feldborg skal udvikle på en opgave stillet af den lokale borgerforening.

I flere år har folk snakket om ”UdkantsDanmark” og udfordringen med, at nogle områder af landet bliver tyndere og tyndere befolket. Blandt andet har Jan Gintberg rejst rundt og portrætteret livet, som det leves forskellige steder, i en række TV-programmer under fællestitlen ”Gintberg på Kanten”.

Derfor lå det lige til højrebenet at kalde et nyt projekt i Herning for ”Børn på Kanten”.  Projektet går nemlig ud på at eleverne i 5. og 6. klasse på skolerne i Sinding-Ørre Midtpunkt, Kølkær, Haderup og Feldborg sammen med de fire byers borgerforeninger skal udvikle ideer til, hvordan man kan gør livet i landsbyerne mere attraktivt og skabe udvikling i stedet for afvikling.

Projektet er finansieret af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker med 226.000 kroner.
Omdrejningspunktet bliver den viden og informationssøgning, der er tilgængelig via de fire skolebiblioteker samt en række forskellige metoder til at udvikle nye ideer. De metoder kender nogle af børnene i forvejen gennem forskellige entreprenørskabs-projekter, mens det for andre børn vil være helt nyt, at undervisningen kommer til at tage udgangspunkt i konkrete cases med samarbejdspartnere uden for skolen.

- Netop entreprenørskabstankegangen er en af grundene til, at vi glæder os til at være med. Vi ved allerede af erfaring, at det giver noget ekstra lyst til at lære, når den opgave, der skal løses, er autentisk. Samtidig er vi jo med den nye skolereform forpligtet på at åbne skolen mod samarbejdspartnere omkring os, og Børn på Kanten er en spændende måde at gøre det på, siger Ulla Boe Nielsen, Feldborg Skole.
Skolens elever har allerede i flere år arbejdet med iværksætteri og udvikling af gode ideer. Senest har de været med til at udvikle nye ideer til sommerens byfest.

- Det giver faktisk en del at have børnene med. De får nogle helt andre ideer end os voksne. Men ud over samarbejdet med skolerne glæder jeg mig faktisk også til samarbejdet på tværs mellem os fire byer i projektet, for jeg ved jo, det er nogle af de samme ting, vi er optagede af, og måske kan vi hjælpe hinanden, siger Johnny Henriksen, der er formand for borgerforeningen i Feldborg.

I første omgang mødtes ”de voksne” – lærere, skolebibliotekarer og medlemmer af borgerforeninger fra Feldborg, Haderup, Kølkær og Sinding/Ørre – til fælles kick-off-møde på Feldborg Sognegård tirsdag 22. april. Og nu i denne uge er det så alle eleverne fra de fire skoler, der skal være sammen til fælles start på projektet.


- Og ud over at vi selvfølgelig håber, der kommer en masse konkrete og levedygtige ideer ud af projektet i løbet af efteråret, er det også vores håb, at der bliver skabt stærke faglige bånd mellem skolerne, kammeratskabsbånd mellem børnene og nye samarbejdsmuligheder for borgerforeningerne. Desuden vil vi afsøge skolebibliotekarernes koordinerende funktion, siger Anne Helen Hvelplund, der er udviklingskonsulent i Herning Kommunes Center for Børn og Læring.

(Ovenstående er fra en pressemeddelse fra Herning Kommune.)


Mandag den 29/9 var alle klasser i Vildbjerg Fritids- og kulturcenteren hel skoledag for at arbejde med opgaven stillet af borgerforeningen.

Tirsdag, onsdag og torsdag arbejder klasserne på skolen, og torsdag den 2/10 fra kl. 15 - 17 skal de fremlægge deres ideer for borgerforeningen og deres forældre.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Her er der plads til din anekdote, historie, mening eller kommentar,
vi vil blive glad for den.
Skriv gerne dit navn også.

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.