Om kunsten i bevægelse

En enestående chance for et fantastisk projekt i Sinding-Ørre

”En bold kom flyvende” hen over Sinding-Ørre her i starten af 2012 og et meget vågent og fremsynet ægtepar, nemlig Signe og Pagh Mørup på Sinding-gård kunne se, at det lige kunne være noget for os her i lokalområdet, og wupti nu bliver projektet en realitet for os.
Sinding-Ørre (by og land) er blevet udvalgt til at deltage i et internationalt billedkunstprojekt af høj faglig kvalitet. Det er et projekt, der indgår i Kultur-aftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion, Midt- og Vestjylland. Projektet vil over en periode på tre år involvere 18 landsbyer med 6 udvalgte placeringer i årene 2012, 2013 og 2014.

Projektet i Sinding-Ørre skal løbe af stablen i 2013, og forberedelserne starter nu.
Det er den dynamiske, tidligere leder af Remissen i Brande samt nuværende formand for foreningen Kultur Remissen Brande, Birgit Vinge, vi kan takke for, at projektet er kommet til Midt- og Vestjylland, og hun er den administrative leder af projektet i de næste tre år.

Projektets navn er KUNSTEN I BEVÆGELSE
Borgerforeningen for Sinding-Ørre vil være den forening, projektet refererer til. Der er her nedsat en landsbygruppe, der skal stå i spidsen for at planlægge og igangsætte alle forberedelserne.
Det forberedende arbejde kommer til at bestå af kortlægningsarbejde og at få tegnet en profil af vores område, og til dette får vi brug for borgernes involvering og hjælp.

Projektets overordnede koncept

  1. At skabe nye møder og dialog mellem professionelle kunstnere og lokalbefolkningen i landsbyer/byområder.
  2. At bringe kvalitativ kunst ud til nye lokaliteter og utraditionelle rum i Danmark.
  3. At skabe nye rum for erfaringsdannelse og relationer for den enkelte borger i mødet med kunsten.


Dette betyder, at vi her i Sinding-Ørre i perioden 1. – 7. september 2013 vil få besøg af fire professionelle billedkunstnere (to udenlandske og to danske), som i samarbejde med unge kunst-studerende og lokalbefolkningen vil skabe kunstneriske sociale interaktioner over temaet BØLGEN og områdets historie i fortid, nutid og fremtid, oplevet og fortalt af os her i området. Dette vil blive udvidet med den dimension, og det syn på områderne, som blandt andet de udenlandske kunstnere vil bidrage med. De deltagende kunstnere bliver udvalgt af en kunstnerisk jury.

Projektet starter nu

Vi indkalder nu til et orienteringsmøde i Sinding Forsamlingshus mandag, den 18. juni kl. 19.00.


Vi skal i gang med at beskrive bl.a. følgende:
· Befolkningssammensætning
· Institutioner og foreninger
· Erhverv og industri
· Steder og bygninger
· Natur
· Begivenheder og særlige kendetegn


Det vil sige, at vi skal have beskrevet vores historie i fortid, nutid og fremtid, som borgerne her i området har oplevet og oplever det. Dette arbejde skal gøres her i 2012, så alle beskrivelser er på plads, når der udvælges kunstnere til vores område.

Din hjælp i 2012

Vi har behov for, at I vil hjælpe til med at fortælle vores historie. Dette enten på skrift eller i tale. Af hensyn til dem, der evt. har gode historier at fortælle, men ikke er vilde med selv at få
dem nedskrevet, vil landsbygruppen være behjælpelig. Det vigtigste er, at vi kan få historierne.
Ligeledes har vi behov for at få beskrevet, hvordan I oplever området her i nutiden, samt ønsker til området i fremtiden.
Alle disse historier og beretninger skal medvirke til, at kunstnerne, der kommer herud kan bruge alt dette som forberedelse til det kunstneriske, der skal ske i den første uge af september næste år.
Det vil sige, at vi her i området skal forsøge at skabe de optimale rammer for tilblivelsen af fantastiske kunstværker/ kunstneriske oplevelser.
Der vil i projektet desuden samarbejdes med ”Kunst og Kaffe”, der kører i SGIF regi, om forskellige arrangementer.

Sinding-Ørre's gevinst

I landsbygruppen ser vi uanede muligheder med dette projekt, hvis vi selv vil herude i området.
Udover nogle fantastiske kunstoplevelser og måske nogle blivende kunstværker, ja, så får vi nogle enestående chancer for at binde Sinding-Ørre sammen på en ny måde.
Vi får mulighederne for at give Sinding-Ørre PR for noget, der er anderledes og måske tiltrække folk udefra. Herudover får vi mulighed for, at vi i området får nye netværk både nationalt og internationalt.

Vi er det første område, der er udvalgt for KUNSTEN I BEVÆGELSE 2013.


Landsbygruppen
Conny Stjernholm