Foreningsliv


Et godt og velfungerende foreningsliv

Danmark er kendt, som et land med et rigt foreningsliv – og det må man sige, at Sinding-Ørre har taget til sig.

Et væld af foreninger blomstrer i vores område, og spænder bredt med bl.a. gymnastik, idræt, bevægelse, kulturelle oplevelser, foredrag, politik, skydning, jagt, lystfiskeri, engpleje, fælles spisning, fester, lokalhistorie, senior interesser m.m. Jo, Sinding-Ørre har en mangfoldighed af foreninger, nogle med rødder langt tilbage i tiden, andre er af nyere dato.

I Sinding-Ørre er vi meget opmærksomme på, at der er plads til alle og til alle foreninger. For at koordinere de forskellige foreningers aktiviteter, mødes repræsentanter fra foreningerne et par gange om året i Lokalrådet – oprettet og administreret af Borgerforeningen. Det var også her, at idéen til vores fælles informations blad, POSTEN, opstod og blev sat i gang. Borgerforeningen tager hånd om vores fællesskab, både lokalt og i forhold til kommunen, og er en aktiv medspiller i forbindelse med naturforskønnelsesprojekter. Derudover er det også Borgerforeningen som står bag vores lokale Sognearkiv, hvor områdets historie i både tekst og billeder bliver gemt og registreret.

Der er mange fælles samlingssteder og foreninger i området. Der er et forsamlingshus i både Sinding og Ørre, som udover at blive udlejet til private fester, også inviterer til foredagsaftener, koncerter, bankospil, sangaftener, temafester og meget mere. Mange arrangementer bliver lavet i samarbejde foreningerne imellem. Én gang årligt afholdes det traditionsrige ”æ Sinding daw”, en uge med fest, farver og hygge for alle. En anden årlig tilbagevendende begivenhed er Ørre Marked, med kræmmermarked, grill og fest i teltet.

Sinding Gymnastik- og Idrætsforening, som hører hjemme i Midtpunktet sammen med Skolen og daginstitutionen Hvepsereden, tilbyder, som navnet antyder, gymnastik og idræt, men også andre kulturelle aktiviteter. Som det så smukt hedder i deres vedtægter: ”Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.” Så udover idrætten arrangeres der hvert år ”Dansk Slager Parade” med spisning, underholdning, musik og dans, og ”Åben Fredag” én gang om måneden med idræt i hallen og fælles spisning i Sports Caféen. Nyeste tiltag er ”Kunst & Kaffe”, hvor formålet er at få kreativiteten og kunsten i Sinding-Ørre frem i lyset med en udstilling i Sports Caféen og forskellige kurser og arrangementer. SGIF går også forrest, når det gælder strukturtilpasninger i bestyrelsen/ledelsen. Det betød i 2007, at bestyrelsen blev reduceret fra 7 personer til en daglig ledelse på 3 personer. En model, som DGI nu bakker op om og markedsfører under benævnelsen ”Triologi”. Modellen bruges nu af en række foreninger i hele landet. SGIF har også været base og forsøgsforening for et forholdsvis nyt online administrationsprogram specialudviklet til foreninger.

I Sinding-Ørre kaster man sig ud projekter og arrangementer, som har vores interesse, og på trods af en regel om, at der i hver kommune kun kan være ét folkeuniversitet, blev Sinding-Ørre Folkeuniversitet oprettet i 1992. Folkeuniversitetet tilbyder fortrinsvis foredrag om litteratur, historie, religion, psykologi og filosofi.

Den yngste forening i Sinding-Ørre er den nystiftede Støtteforening for Sinding-Ørre Midtpunkt, som arbejder for at udbrede kendskabet til områdets tilbud af dagpleje, børnehave, fritidshjem og skolen.

Friluftslivet kombineret med sport kommer til udtryk i Ørre-Sinding Jagtforening, som samler de lokale jægere omkring alle jagtlige interesser i lokalområdet, så som hundetræning, indskydning af jagtrifler, flugtskydning, jagter, udflugter og hygge. Og Ørre-Sinding Lystfiskerforening samler lystfiskerne omkring fiskesportens interesser, og nyder godt af de mange vandløb i Sinding og især Ørre. Ørre Skytteforening, som mest er orienteret mod det sportslige, er en af de ældste foreninger i Danmark, den kan dateres helt tilbage til 1870. Alderen til trods hører klubben i dag til en af landets mest aktive skytteforeninger, men topmoderne skydeanlæg til 25 m pistol, samt 50 og 200 m riffel. En moderne forening, som udover det høje sportslige niveau, også værdsætter det sociale samvær for hele familien meget højt.

Til friluftslivet hører også de to lokale ko-klapper-laug – Sinding Englaug og Ørre Englaug. Her er formålet at få nogle engarealer plejet og afgræsset af kreaturer. Sidegevinsten er så, at kigge til kreaturerne og give dem ”godbidder” i løbet af sommeren, og sidst på efteråret bliver dyrene slagtet og kødet solgt til medlemmerne af laugene. For de mere professionelle landmænd er det nu muligt at blive medlem af foreningen Aktive Landmænd i Sinding-Ørre og omegn. Foreningen vil fremme den gode dialog og forståelse for landbruget i lokalsamfundet. Der er åbent for medlemskab for alle, uanset om man selv dyrker landbrug på hobby eller professionelt plan, eller blot er interesseret i og holder af landbruget.

I Sinding er der opført nogle lejeboliger med landbrugsparceller, også kaldet Hobbylandbrugene, hvor der er dannet en beboerforening. En anden beboerforening omfatter andelsboligerne på Ørrevænget i Sinding.

Ørre-Sinding Menighedsråd danner rammen om det kristne fællesskab, hvor der arrangeres møder, foredrag, debatter, koncerter, udflugter og lignende. I Sinding Missionshus afholdes forskellige familieaftner, fester og møder. Børnene mødes til hygge og leg i klubben ”Rødderne 2.0”, som hører under KFUM og KFUK. Sinding Missionshus benyttes også af Ørre-Sinding Seniorklub, som mødes her hver anden tirsdag til foredrag, musik, sang, lysbilleder mm.

Et aktivt lokalområde som Sinding-Ørre er selvfølgelig også politisk interesseret, og både Venstre og Socialdemokratiet er repræsenteret med lokale vælgerforeninger.

Sinding-Ørre er én stor buket af velfungerende og initiativrige foreninger i et naturskønt landområde med ildsjæle, som aldrig giver op!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Her er der plads til din anekdote, historie, mening eller kommentar,
vi vil blive glad for den.
Skriv gerne dit navn også.

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.