tirsdag den 19. juni 2012

Informationsmøde

 Vi er i landsbygruppen rigtig glade for den flotte opbakning vi fik til vort første arrangement omkring information vedrørende ”KUNSTEN I BEVÆGELSE”. Ikke mindst Bitten Damgaards spændende indlæg omkring hvad kunst har betydet for hende og Aage Damgaard, deres virksomhed og hele Herning området
følte vi, gik rent ind.

Som Steen Rasmussen fra Kulturremissen udtrykte det efterfølgende ,  det satte rigtig nok vores projekt i perspektiv, hvis ret skal være, må man jo nok sige, at det ikke mindst er på grund af den indsats og de tanker,  Aage og Bitten Damgaard gjorde sig, at kunsten er rykket ud til folk og tager almindelige mennesker alvorligt”. Dette udsagn kan vi i Landsbygruppen tilslutte os.

Nu går vi og glæder os over de tilkendegivelser vi indtil videre har fået fra borgere, der gerne vil involveres, og vi tror på, at når alle indtryk omkring den information vi har kunnet give indtil videre har sat sig, vil vi få vore medborgere involveret på den ene eller anden måde – det er vigtigt, at det bliver et stort fælles projekt.

Vi havde jo besøg af Silkeborg regional TV, som løbende sender optagelser/udsendelser vedr. kultur og kunst på Regional Midt Vest TV. Vi vil få annonceret her på bloggen og Facebook, når vi kender datoen for, at optagelserne fra Sinding-Ørre bliver sendt.tirsdag den 12. juni 2012

Den lokale kunst i bevægelseNu er den lokale kunst og kreativitet kommet frem fra gemmerne og sat i bevægelse. 
Her i weekenden d. 9. og 10. juni har der været åbningsudstilling med mange forskellige og flotte værker af lokale kunstnere og kreative sjæle. 
Udstillingen var starten på en permanent udstilling, samt en markering af nyindretningen af Sports Caféen. Fremover vil udvalget, Kunst & Kaffe, lave forskellige arrangementer inspireret af temaerne kunst, kreativitet og hygge.