torsdag den 14. februar 2013

Interview med Frida Holmgaard Lindholt.

I Vinterbyøster?
Nej, i Sinding og Ørre
Det var der, jeg var post!


Barndommen:
Frida blev født i 1938. Hun voksede op på en mindre gård i Nr. Kollund sammen med sine forældre Sigurd og Asta Lindholdt og sine søskende Kristian og Esben indtil 1951, hvorefter familien flyttede til Sinding til St. Asbjerg , som tidligere havde været i slægtens eje på faderens side.
Frida startede allerede i skolen som 6-årig i Nr. Kollund, og hun kom som 13-årig til Østre skole ved Bakkegården i Sinding.
Der var en forskolelærerinde til de første årgange og en lærer til de øvrige årgange, og der var 2 årgange i hver klasse. Dengang gik man i skole hver anden dag, og det blev til i alt 8 år for Fridas vedkommende, da man dengang ikke kunne forlade skolen før efter konfirmationen.
Tro ikke at Frida slappede af hver anden dag. Frida måtte hjælpe til hjemme på gården, som var på 200 tdr. land, og der var også både køer og grise.
Der var ansat 3 karle, som også skulle have kost og logi. Moderen havde i nogle år ung pige i huset, da der således var nok at se til med mad og rengøring. I en periode på ca. ½ år, hvor der ingen fodermester var, hjalp Frida også sin far med at malke og fodre hver dag.
På gården var der én traktor, som karlene brugte, så Frida måtte gå bag hesten, når der skulle harves.

Ungdomstiden:
Efter konfirmationen tog Frida et års ophold på efterskolen Lægården i Holstebro, og året efter tog hun et år i huset på gården Pungvig i Ørre hos Marie og Lars Sandgård.
Efter endnu et halvt år hjemme på gården hos forældrene, tog Frida arbejde i køkkenet på forsøgsstationen i Studsgård, hvor der blev forsket i planteavl.
Sammen med en kokkepige og en stuepige skulle Frida lave mad til kandidaterne og gøre rent på deres værelser.
Halvandet år efter flyttede Frida på eget værelse i Herning og fik arbejde i butikken i et ismejeri, hvor hun bl.a. solgte mælk og is. I fritiden deltog Frida i en ungdomsklub, hvor hun med stor fornøjelse spillede med i dilettant. Stykket hed: ”Snak om en ting” og var skrevet af Noel Coward. Efter et halvt års tid i Herning rejste Frida videre til Vejle og arbejdede der i et ismejeri og i et bagerudsalg.
Sport har altid haft Fridas store interesse, så i 1961 tog hun et sommerophold på 3 mdr. på Sønderborg Idrætshøjskole, og netop dette år var et Landsstævne år, som alle gymnaster glædede sig til at deltage i. På skolen fik Frida mange gode venner, og her blev kimen lagt for glæden ved at deltage i store gymnastikarrangementer.
Herefter ville Frida ud i den store verden, og hun valgte at rejse til København.
Kom man fra Jylland og havde været på højskole kunne man få arbejde med det samme. Denne kombination var i sig selv en god anbefaling.
I København arbejdede Frida først på Damhustorvet i en bagerforretning, og hvor hun boede i en lejlighed oven over forretningen. Senere i en købmandsforretning i Greve.

Voksenlivet:
I lyntoget på turen Herning – København mødte hun sin udkårne, Vagn, og de blev gift i 1962 og bosatte sig på Frederiksberg Allé i en lille lejlighed. Den blev dog hurtigt udskiftet til en lidt større på Sortedam Dossering, da familien blev forøget. Ann kom til verden i 1963 på Frederiksberg Hospital og Finn på Øresunds Hospitalet i 1967.
Frida var hjemmegående husmor, mens børnene var små, og Vagn havde job ved postvæsenet. ”Huslejen var ikke så høj 70,02 kr. for 2 værelser og ”et usselt bette køkken.” I 1969 fik de en bedre lejlighed på Tonemestervej, hvor de boede indtil sommeren 1973.
Tilbage til Jylland.
Da var det tid at vende hjem til Jylland. De flyttede til Ørre og bosatte sig i Ørre gamle skole. Frida fortsatte med at være hjemmegående husmor og passe børnene, og Vagn begyndte at køre mælkebil i Timring, da han ikke kunne blive overflyttet fra Postvæsenet i København til Postvæsenet i Jylland.
Ann startede i Sinding skole i 4. klasse og Finn i børnehaveklassen i Ørre. Frida hjalp sin mor i huset med at gøre rent i en periode, og ydermere hjalp hun en kogekone med at lave mad og servere ved fester.
Efter nogle år som chauffør fik Vagn igen et job som post. Efterhånden som børnene blev større ønskede Frida også at få job ved postvæsenet. Hun tog derfor chancen og søgte jobbet, da postafløseren (Jens Sander) i Ørre skulle holde. Frida fik jobbet, og i 1979 blev hun også afløser på postruten i Sinding by. Da Vagn døde i 1985, fik Frida brug for flere timer og blev derfor afløser på Herning Postkontor. ”De skulle nok holde mig beskæftiget, sagde de, og det har de også gjort” siger Frida.
I januar 1991 kom Frida til Vestjyllands Postcenter i Herning, som modtog al post til Vestjylland, og hvor de sorterede til 40 poststeder. ”Det var et dejligt sted at arbejde. Der var mange yngre mennesker, og vi havde et godt samarbejde,” fortæller Frida.

Tiden som postafløser i Sinding og Ørre. 
(Lyt til Lydfilen nederst i indlægget)
Frida havde nogle rigtig gode år som post. Frida fortæller:” Man fulgte med i folks familier og når de fik børn og når børnene havde fødselsdage og sådan. Det havde vi bedre tid til dengang, det har man ikke i dag.” Frida fortæller videre, at en post tur dengang blev sat til et vist antal timer, og hvis man blev senere færdig en dag, var man selv skyld i det. Ofte blev hun inviteret ind til kaffe og en god snak, og måske skulle hun give en hjælpende hånd.

Frida fortæller:
”Jeg afløste jo kun herude, men der kunne jo godt være noget lige, man skulle hjælpe ved. Fx Maren Hyldgaard, hun skulle have skiftet gasflaske. Det kunne posten da også ordne. Jeg kan huske engang Johanne, hun sagde: ”Oh ha, mit gardin deroppe det er faldet ned. Kan du ikke komme og stå op og sætte det fast?” Jo, jo, men altså, det havde du tid til, og så kom jeg et sted omme på Skoletoften. Hun havde en lille pige. Hun kunne så godt lide at høre historier, så kunne jeg lige få tid til at læse en historie. ”
En anden gang kom Frida op på Foldagervej til Misse, som sad og spillede kort med sin søn Per. Misse var nødt til at afbryde spillet, da hun skulle sende penge.
Frida fortæller: ”Åh mor, det er dig til at spille ud, sagde han Per. Jamen hun skal jo lige have skrevet den check og det der, så giv mig kortene, og så spillede vi færdig.”
Frida fulgte med i folks liv og levned, og hun kom derfor ud for både glæde og sorg i familierne. Derfor orienterede Frida sig altid godt om folk, så hun kunne være forberedt på det meste. Frida har fået mange kopper kaffe, mange ting at vide og mange gode oplevelser gennem årene, og hun har lært rigtig mange mennesker at kende i sin tid som post.

Til Sinding:
I Sinding blev der bygget andelsboliger på Ørrevænget, og Frida bestemte sig for at købe en af dem. Børnene var for længst flyttet hjemmefra, og det var på tide at sælge huset i Ørre og få lidt mindre at passe. Som sagt så gjort.
Frida flyttede fra Ørre til Sinding i 1991. Fridas kæreste Arne flyttede ind i 1992, og de nåede kun at være gift i kort tid, da Arne døde af kræft i oktober 1993.
Frida fortsatte med at arbejde på Herning postkontor, og hun valgte at holde på arbejdsmarkedet, da hun blev 60 år i 1998.

Fritiden:
Frida har altid taget aktivt del i lokalsamfundet. Tidligere:
I Sinding har Frida i flere år spillet dilettant. Bl.a. ”Hygge i hjemmet” med Frede Vestergaard som instruktør, og i 1996 ”Sankt Peter bevilger orlov ” med Benny Jeppesen som instruktør.
Desuden har Frida spillet håndbold og dyrket gymnastik.
Hun har i mange år deltaget på gymnastikhold i Sinding om vinteren og i Hammerum om sommeren. Deltagelsen på sommerholdet sammen med gode veninder fra Sinding har givet Frida store oplevelser med opvisninger på Landstævner hvert fjerde år rundt om i Danmark, opvisninger i Italien og ikke mindst med deltagelse i Gymnastradaen i 1987 i Herning.
Frida har siddet i Idrætsforeningens bestyrelse, mens Birthe Christensen var formand, og her var hun udvalgsformand for badminton.
Hun har siddet i Menighedsrådet som kasserer i 3 perioder under 3 forskellige præster: Pastor Beck, Palle Hjort og Lars Kirkeby.
Ud over at deltage i lokalsamfundets arrangementer, har Frida også været på mange udenlandsrejser med Vagn og sidenhen med veninden Lise Lotte Fønss.

Nu:
Frida svømmer 3 gange om ugen i Vildbjerg svømmehal sammen med nogle lokale veninder, og dagligt spiller hun kort med sin genbo Putte.
Hver mandag aften i vinterhalvåret spiller hun Bob, og har haft Tage Lauritsen som makker gennem 12 år.
Hver mandag eftermiddag deltager hun i ”Trivsel og motion”. Om sommeren udendørs med petanque og om vinteren i hallen med billard og boccia.
I vintersæsonen deltager Frida i en af ”madgrupperne”, der laver mad til Idrætsforeningens arrangement ”Åben hal”, hvor der oftest er 75 gæster at bespise.
Hver anden tirsdag eftermiddag kommer hun i pensionist/senior klubben, hvor hun tidligere både har været tante og formand.
Hun tager sig også tid til at deltage i foredragsaftener hver anden tirsdag forår og efterår på Folkeuniversitetet i Kroghøj.
Desuden arbejder Frida hver torsdag formiddag som frivillig medhjælper i genbrugsbutikken i Røde Kors i Herning, nu på 7. år.

Fremtiden:
Frida er glad for at bo i Sinding og vil helst blive boende her så længe som muligt.
Frida fortæller, at folk i Sinding-Ørre er gode til at hjælpe hinanden og holder øje med hinanden på den gode måde. Der er mange ildsjæle, der sætter gang i mange projekter, så der er rig mulighed for at mødes med hinanden og få gode oplevelser.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Her er der plads til din anekdote, historie, mening eller kommentar,
vi vil blive glad for den.
Skriv gerne dit navn også.

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.