lørdag den 26. januar 2013

Vision for landdistrikter 2030


Noget tyder på…

Vision for landdistrikter 2030

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, nedsatte i marts 2012 en visionsgruppe for at få et nyt positivt fokus og en konstruktiv debat om udviklingen af vores landdistrikter. Gruppen består af disse spændende personer: Mikael Ryberg, sanger, sangskriver og tekstforfatter - Pia Bech Mathiesen, adm. direktør Danfoss Universe - Lasse Helner, sanger og komponist - Lars Møller, kommunaldirektør - Marianne Jørgensen, forfatter, foredragsholder og Bondekone - Søren Hermansen, leder af Samsø Energiakademi - Niels Hausgaard, sanger, sangskriver og satiriker - Frank Erichsen, håndværker, bonde og tv-vært - Susanne Hovmand-Simonsen, godsejer.

Gruppens udgangspunkt har været et ønske om et Danmark med liv og udvikling i hele landet, med respekt og forståelse for hinanden. I løbet af 2012 har gruppen været rundt i landet for at se på særlige forhold og initiativer. De er blevet inspireret undervejs gennem debatter og diskussioner, både i visionsgruppen og i samspil med borgere, elever, politikere, ildsjæle, foreninger og andre visionsgrupper.

”Visionen kort fortalt” – gruppens bidrag til debatten om, hvordan vi ser landdistrikterne i 2030:

Fællesskab

·     Vi tror på, at vi vil se færre, men stærkere og mere bæredygtige landsbyer i fremtiden.
·     Borgere og ildsjæle bærer udviklingen frem gennem egne visioner og indsatser.
·     Positiv udvikling kan ske, hvis der gives en fornyet mulighed for lokalt selvstyre og ansvar.
·     Projektmidler og støttekroner skal ikke være drivkraften for udviklingen, men kan supplere det lokale initiativ.

Digitalisering

·     Vi tror på, at den digitale udvikling vil udviske betydningen af fysiske afstande.
·     Der vil ske en opblomstring af nye små og store erhverv i landdistrikterne samt en stigende grad af hjemmearbejdspladser.
·     Folkeskolen får større faglig kvalitet og muligheder gennem digital undervisning.

Land og By

·     Vi tror på, at der kommer fornyet respekt og gensidig afhængighed mellem land og by.
·     Fødevarer vil i højere grad blive produceret og afsat nationalt og lokalt.
·     Fokus på kvalitetsprodukter ændrer de store landbrugs produktioner i en mere bæredygtig retning, og giver en opblomstring til småskalalandbrug.
·     Der vil opstå nye alliancer mellem land og by om afsætning af primært fødevarer.
·     Der bliver skabt en returalliance mellem land og by, hvor landet leverer energi og fødevarer til byerne og retur får affald.

Stedets betydning

·     Vi tror på, at stedets unikke betydning på en række områder vil give fornyet udvikling i landdistrikterne.
·     Fødevareproduktion og forarbejdning kommer i stigende grad til at handle om produktion af friske, gode kvalitetsfødevarer.
·     På landet vil der opstå ny produktion og innovation af bæredygtig energi og industriel produktion.
·     Håndværksmæssige uddannelser bliver prestigefyldte. Der bliver placeret en række erhvervs- og håndværksuddannelser på landet.
·     Landsbyers og landdistrikternes kultur dyrkes med udgangspunkt i det liv, der nu en gang leves og som tager udgangspunkt i fællesskabet.
·     Områder bliver identificeret med store virksomheder og fyrtårne, der engagerer sig aktivt i lokalområdet.

Læs hele rapporten klik her

Sinding-Ørre 2030
Af Marianne Damgård

Med lidt god fantasi begynder der måske at tegne sig et billede af nye tiltag som kunne poppe op i Sinding-Ørre. 
En nyopførelse af ”æ bindstow” med et unikt arkitektonisk udseende, som falder naturligt ind i omgivelserne på Oustrup Hede, og hvor man her kan afsætte hjemmestrikkede sokker og trøjer, skabt af ulden fra fårene, som går og græsser udenfor. Måske indeholder den også produktionen af en ny-designet udgave af jydepotten, som i tidernes morgen blev produceret på selv samme hede.
Eller hvad med en kultur-festival, hvor der bliver spillet techno-musik i forsamlingshusene, det gamle missionshus Nasaret bliver omdannet til biograf, og tomme lader i området kan fremvise forskellige kunstudstillinger. Og man tager måske også på en kanotur, hvor man kan nyde tonerne fra forskellige musikere, som har taget opstilling langs åen. Ved samme lejlighed kunne man også lige kigge på de nye tiltag med energi-udvindingsanlæggene i vandløbene.

Den lokale landhandel vil måske genopstå, sammen med mejerierne og møllen, med salg og produktion af fødevarer fra området.

Og hvad nu hvis vores skole er blevet udvidet og udbygget, fordi frisk luft og store vidder har fået betydning, så elever fra byerne nu går i skole her. Samtidig er der nu også mulighed for en akademisk uddannelse indenfor arkæologi, kunsthåndværk og fødevarer, fordi den digitale undervisning nu gør det muligt.

En tidligere forladt bygning danner nu også  rammerne for nogle hjemmearbejdspladser og forskellige mindre og mellemstore virksomheder, med et blomstrende netværk på tværs af og i samspil mellem fagene.

Ja, hvem ved, hvad vi her i Sinding-Ørre, kan få ud af gruppens visioner, det må tiden vise. Men hvad angår fællesskab, initiativer og ildsjæle, så er det heldigvis ikke noget, som vi først skal tillære os, for at kunne begå os i fremtiden – det har vi allerede.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Her er der plads til din anekdote, historie, mening eller kommentar,
vi vil blive glad for den.
Skriv gerne dit navn også.

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.